Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Sep 27, 2018

Vi får höra Marias berättelse om hur allt börja, sin starka kärlek till mannen men också om hur relationen präglades av våld, rädsla och osäkerhet och om hur svårt det kan vara att bryta upp från en våldsam partner. Vi får också träffa Carin Holmberg, sociolog, forskare och författare som beskriver hur...


Sep 27, 2018

Vi får höra Maria berätta om hennes första möte med socialtjänsten och om hennes ambivalens inför att ta emot hjälp och skydd.  Maria beskriver hur socialtjänsten och handläggarnas bemötande hjälpte henne och hennes barn till ett liv fritt från våld. Vi får också träffa Veronica Ekström fil. dr i...


Sep 27, 2018

Vi får följa Maria från polisanmälan och genom den efterföljande domstolsprocessen. Maria beskriver sina tankar i mötet med polisen och under den efterföljande rättegången. Vi får också träffa Anette Lönngren, utredare hos polisen, som beskriver hur en brottsutredning går till, svårigheter att utreda...