Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


May 9, 2022

I detta avsnitt gästas vi av Karin Pernebo som är psykolog och forskare vid Linnéuniversitetet. Karin forskar om barn som utsatts för våld i nära relationer samt om insatser och behandling till barn med erfarenhet av svåra livshändelser. Vi pratar bland annat om hur barn påverkas av att uppleva våld från en omsorgsperson, våldsutsatta barns behov av behandling, under vilka förutsättningar behandling kan ges, vilka behandlingsinsatser som finns för våldsutsatta barn samt var du kan vända dig om ditt barn är i behov av behandling.

 

www.advokatlagh.se

www.linnmhallen.se