Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Mar 23, 2020

I detta avsnitt berättar Olivia Trygg från Trygga Barnen om hur våld kan te sig i en familj med missbruk och om hur man som barn påverkas av detta.