Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Sep 28, 2020

I detta avsnitt pratar vi om begreppen ”mäns våld mot kvinnor” och ”våld i nära relationer” och huruvida det finns några skillnader mellan kvinnor och mäns erfarenheter av våld i nära relationer. Gäst är Sara Skog Waller som är Fil. dr i psykologi och forskare inom våld i nära relationer.

www.linnmhallen.se

www.advokatsjoqvist.se