Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Nov 23, 2020

I det här avsnittet pratar vi om en typ av våld som är vanligt och som kan ge allvarliga konsekvenser men som vi sällan pratar om, det ekonomiska våldet. Vår gäst är Marie Eriksson som är universitetslektor i socialt arbete vid Linné universitet och som forskar på ekonomiskt våld i nära relationer.

Vi pratar om vad ekonomiskt våld egentligen är, hur det kan se ut och vilka konsekvenser ekonomiskt våld kan få för den som är våldsutsatt. Vad bör den professionella vara uppmärksamma på när det kommer till ekonomiskt våld och vad ska man som professionell tänka på i mötet med den som är utsatt? 

www.advokatsjoqvist.se

www.linnmhallen.se