Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Sep 20, 2021

I detta avsnitt pratar vi med Björn Tingberg om rädsla och om hur det påverkar barn på både kort och lång sikt att ha umgänge med den person de är rädd för, den våldsutövande föräldern. Vi pratar även om barn som förlorat sin mamma till följd av dödligt våld i nära relationer. Björn är legitimerad psykoterapeut med inriktning mot barn och ungdomar och han är studierektor vid Ericastiftelsen.

www.advokatlagh.se
www.linnmhallen.se