Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Oct 4, 2021

I detta avsnitt pratar vi om våldsutsatta mammor som förlorat vårdnaden om sina barn till den våldsutövande föräldern. Hur kan detta ske och hur påverkar det den utsattas förälderns syn på samhällets stöd och skydd för brottsoffer? Vi pratar med ”Sofia” som efter uppmaning från både polis och socialtjänst valde att bryta upp från sin våldsamma partner och skydda sina barn mot fortsatt våld. Ett beslut som senare skulle ge förödande konsekvenser.