Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Apr 11, 2022

I detta avsnitt pratar vi vårdnadsmål och riskbedömningar. Med oss som gäst har vi Anna Kaldal som är professor i processrätt vid Stockholms universitet och som forskat på bland annat riskbedömningar i vårdnads- och LVU mål.

 

I avsnittet berättar Anna mer om hennes avhandling Parallella processer och hur innebörden av den rättsliga normen ”risk” behandlas i vårdnadsmål. Vilka faktiska förhållanden motsvarar ”risk för att barnet far illa” och hur ska en brottsmisstanke hanteras? Annas avhandling behandlar även vilka bevisbörde- och beviskravsregler som gäller, samt vilka krav som ställs på rättens beslutsunderlag.