Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Jan 17, 2019

I detta avsnitt berättar Maria om hur hon och hennes barn upplevde tiden på skyddat boende.
Gäst är Olga Persson generalsekreterare på Unizon. Olga berättar om Unizons arbete mot mäns våld mot kvinnor och deras erfarenheter av kvinnor och barn på skyddat boende. Vilka utmaningar och möjligheter innebär en skyddsplacering?