Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Jan 23, 2019

I det här avsnittet berättar Maria om det trauma hon och barnen fått till följd av våld. Maria berättar om hur det kan vara att leva med PTSD och hur vilka symtom hon och hennes barn haft av PTSD och av att leva i våld. Gäst i avsnittet är Anna Tebelius Bodin som är föreläsare och sakkunnig om hjärnan. Anna berättar om hur hjärnan reagerar ,och påverkas av, att leva med hot och långvarig stress.